Dette websted bruger cookies til at huske dine indstillinger, statistikker og målretningsannoncer. Læs mere

Jeg accepterer

Handelsbetingelser / Privatlivspolitik


Brændstof / fuld til fuld

Bilerne udleveres altid med fuld tank og skal afleveres med fuld tank, medmindre andet er aftalt. 

Aflevering / afhentning

Afhentning skal ske på det anførte tidspunkt som det fremgår af bookingbekræftelsen. Ved for sen ankomst, uden at give besked herom, kan bilen blive udlejet til anden side efter 2 times forsinkelse, hvorefter der betales for et døgns leje. Bilen udleveres med fuld tank og skal afleveres tilbage ligeledes med fuld tank. Lejeren forpligter sig til at aflevere bilen senest klokken 9 på afleveringsdagen, medmindre andet skriftligt er aftalt. Bilen skal afleveres i samme stand, inkl. tilbehør. Afleveres bilen ikke til det aftalte tidspunkt, vil lejer være erstatningsansvarlig for skade og tab, inklusive glasskader som opstår i perioden indtil bilen afleveres. 

 

Lejedøgn
Bilen afhentes på det anførte tidspunkt på bookingbekræftelsen og skal afleveres senest kl. 09:00 på afleveringsdagen. Afleveres bilen for sent opkræves der leje for et ekstra døgn.  

 

Annullering af ordre
Lejer kan annullere op til 24 timer før lejedøgnets start og få fuld refundering - sker annullering under 24 timer før lejestart betales for 1. døgns leje. 

 

Billed-ID - og sygesikringskort
Ved udlejning hos SMARTIFART skal der fremvises gyldig billed-ID (kørekort)  og sygesikringsbevis.

 

Betaling
Ved lejeperiodens start, reserveres lejeprisen på lejers kreditkort inkl.depositum. Efter lejeperioden er slut foretages en gennemgang af lejebilen med eventuel efterregulering af overkørte kilometer og skader. SMARTIFART modtager betaling med VISA, Visa Dankort, Master Card og Maestro. Vi modtager ikke kontantbetaling, med mindre lejeren kan forvise et kreditkort i lejerens navn.

Lejer giver ved sin underskrift på lejekontrakten samtykke til, at SMARTIFART trækker betaling for de udgifter, som udlejer har haft til reparation og afsavn efter kollisions- eller anden skade på lejekøretøjet.

 

Depositum
Ved betaling med kreditkort samt debitkort bliver der forhåndsreserveret et depositum. SMARTIFART modtager ikke kontant betaling af depositum.

 

Bøder og afgifter

Lejer hæfter for alle omkostninger der påløber ifb. lejen; herunder parkering-, færdsels- eller andre lovovertrædelser indenfor kontraktens gyldighed. Det er lejers/førers ansvar, at udlejningsbilen er påklistret et gyldigt miljømærke i forruden, når der køres ind i en miljøzone.

Efterregulering

Ved underskrift på lejekontrakt eller tilsvarende bekræftelse af kontrakten (ved udlevering uden personlig betjening) accepterer kortholderen, at SMARTIFART jf. gældende lovgivning kan efterregulere (efterdebitere) eller ændre transaktionsbeløbet. SMARTIFART kan efterregulere lejers forhåndsreserverede depositum eller ændre det reserverede lejebeløb, hvis det vedrører minimum en af følgende: Overkørte kilometer, manglende brændstof, støvsugning eller bilvask, selvrisiko ved skade, billeje, parkeringsafgifter/-udgifter, fartbøder, trafikforseelser, eller andre beløb som vedrøre lejen af køretøjet eller gebyroversigten som ligger i udlejningsbilerne.

Lejers ansvar
Lejer bærer det fulde ansvar for personer og bagage, som transporteres i de lejede køretøjer.Ligeledes kan SMARTIFART ikke stilles til økonomisk ansvar for tab ved afbrudt rejse ved kørsel i de lejede biler.

Regler for børn
Børn og spædbørn under 132 cm skal altid være forsvarligt fastspændt i godkendte autostole eller autosæder. SMARTIFART udlejer ikke udstyr hertil, og det er lejers eget ansvar selv at medbringe autostole/autosæder samt at sørge for at børn er fastspændt og udstyret er monteret korrekt efter Færdselsstyrelsens retningslinjer. 

Kørsel i udlandet
Lejer skal oplyse hvis udlejningsbilen skal til udlandet.

 

Genbrugsstation

Benyttes varevognene i privat ærinde i.f.b. besøg på genbrugsplads skal personalet underrettes, såldes at eventuelle efterregninger for erhvervskøretøjer på gule plader undgåes. Det er ikke tilladt at medbringe eller transportere nogle former for farligt gods i bilerne.

 

Øvrigt

SMARTIFART kan ikke stilles til ansvar for at en tidligere lejer bliver forsinket ved tilbagelevering af lejebil
eller for ny lejers forsinkelser i rejseplanerne.SMARTIFART vil informere ny lejer om evt. forsinkelser hurtigst muligt

via sms, opkald eller e-mail. Ved betydelige forsinkelser vil SMARTIFART, hvis muligt, tilbyde ny lejer et andet køretøj.

Tjek bil før kørsel
Lejer forpligter sig til ved modtagelsen af køretøjet at have undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter, 
og at disse er i forsvarlig stand indenfor gældende lovgivningsbestemmelser.

Glasskader

Lejer hæfter for alle skader på glas i.f.m. udlejningen. Stenslag der kan udbedres takseres til DKK 500,- / stk.Kan skaden ikke udbedres og skal ruden skiftes er der normal selvrisiko på DKK 1500,-

 

PRIVATLIVSPOLITIK
 
Siden drives af SMARTIFART ( herefter benævnt ´SIF´ ) CVR 32818242, Vardegade 27, 1. TV, 2100 København Ø.
SIF er ansvarlig for al data, der indsamles og behandles via hjemmesiden og via de tjenester, vi tilbyder.Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at skrive til info@smartifaert.dk.

 

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Når du kommunikerer med os via e-mail eller andre kanaler, behandler vi disse oplysninger om dig:
  • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer.
  • Vi behandler dine personoplysninger for at kunne kommunikere med dig om den ønskede henvendelse.
  • Vores behandling sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6.1(f).

Hvem modtager dine personoplysninger?

Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og videregiver ikke oplysningerne til tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen
 

Hvornår sletter vi dine oplysninger?

Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, som vi indsamlede oplysningerne til, eller så længe som det er krævet, for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser overfor dig eller tilsvarende sikre vores rettigheder.Når du kommunikerer med os via e-mail eller andre kanaler:
Vi vil som udgangspunkt slette dine oplysninger senest 3 år efter sidste kontakt til dig i forhold til den konkrete henvendelse afhængig af henvendelsens indhold.

Hvordan sikrer vi dine oplysninger?

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.For at undgå datatab tager vi løbende back-up af vores data. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, underretter vi dig hurtigst muligt om sikkerhedsbruddet.

 

Hvilke rettigheder har du overfor os?

Du har efter databeskyttelsesforordningen ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • En ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Det kan du gøre enten ved at bruge de frameldingsfunktioner, som er fremhævet i den seneste kommunikation modtaget fra os, eller ved at du kontakter os. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
Ændringer i persondatapolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik for at imødekomme nye teknologier, industripraksis, lovkrav eller andre formål.Vi meddeler dig via e-mail hvis disse ændringer er væsentlige, og hvis det kræves af gældende lovgivning, vil vi indhente dit samtykke.